EHBO voor mens en dier & reanimatie AED

Tijdens een inzet is de kans aanwezig dat onze vrijwilligers een gewond of bewusteloos persoon vinden. Alle vrijwilligers zijn getraind om eerste hulp toe te passen om zo mogelijk levens te redden.

Tevens zijn wij getraind in reanimatie en het gebruik van de AED.