Word donateur

Een eenmalige gift op rekeningnummer NL59INGB0006660239 tnv RHCN

Reddingshonden is van harte welkom.